Beste Pedersen genoten,

Op 6 zondag september gaan we de jaarlijkse tour rijden op onze Pedersen fietsen.

Over de tour

Niet zoals eerder aangekondigd in Zoetermeer maar in Bakkum!! We gaan vanuit Johanna’s Hof  (https://www.johannashof.nl/)  in zuidelijke richting. Eerst een stukje door de duinen, dan door een tuindersgebiedje waar veel bloemen worden geteeld, op weg naar “NEDERLAND OP Z’N SMALST”.  Dat is het thema van deze tour. In de Gouden Eeuw ontstonden op veel plekken langs de Zuiderzeekust havenstadjes die in die tijd erg rijk werden, Amsterdam is daarvan de belangrijkste. Maar eind 18de eeuw werd het steeds moeilijker voor de schepen om vanuit de hele wereld via de rede van Vlieland en de Zuiderzee Amsterdam nog te bereiken. De schepen werden groter en de ingang van de haven van Amsterdam slibde steeds dichter (men lag letterlijk voor Pampus!).

Onder Koning Willem 1 werd daarom in 1820 begonnen met het graven van het Noord-Hollands kanaal waardoor de schepen vanuit Den Helder binnendoor naar Amsterdam konden (een Pedersen tour met dat Noord-Hollands Kanaal als thema gaan we ook nog wel een keer doen). Dat kanaal is om allerlei redenen voor de scheepvaart nooit een succes geweest, dus werd er al in 1865 overgegaan tot de aanleg van het Noordzeekanaal. Dat was een heel risicovolle onderneming omdat het slechts ca. 10 km smalle strookje duingebied tussen het toenmalige  IJ en Wijkermeer bij Beverwijk en de Noordzee de enige landengte was waarover Noord-Holland bereikbaar was en dat Holland droog hield. Sluizen vormen een integraal onderdeel van dat Noordzeekanaal en daar gaan we naar toe.

We fietsen langs de Hoogovens, tegenwoordig Tata Steel, naar het bezoekerscentrum SHIP (https://ship-info.nl/) dat is ingericht ter gelegenheid van de bouw van een nieuwe sluis. Dat wordt de grootste zeesluis ter wereld. Verder kijken we deze tour nog even bij de spuisluizen en gemaal (https://www.gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=264 ), op het strand van Heemskerk (https://www.strandpaviljoendevrijheit.nl/), bij de waterinlaat (de kwal) in de waterleidingduinen (https://www.youtube.com/watch?v=posc1aAFE0k)  en fietsen een stukje in de Zanderij en over het heringerichte landgoed Duin& Bosch.

Weer terug bij Johanna’s Hof hebben we er ongeveer 45 kilometer op zitten

Tijd, plaats en nog zo wat details:

We komen vanaf ca. 10:00 uur bij elkaar in Johanna’s Hof (Johannisweg 3 1901 NX Bakkum (Castricum) en starten traditiegetrouw met koffie met “iets er bij”.

Er is voldoende parkeergelegenheid bij Johanna’s Hof en het ligt op ca. 2 km van het station Castricum.

Voor ons vertrek moeten we bij Johanna’s Hof nog even doorgeven met hoeveel personen we ’s avonds blijven eten.

Om stipt 11:00 vertrekken we!!!

Het overgrote deel van de route gaat over brede, vrij liggende fietspaden. Maar laten we ons toch verantwoordelijk gedragen, ruimte laten voor tegemoetkomend verkeer en een beetje op elkaar letten.

Door o.a. de corona situatie gaan we uit van een picknick onderweg, dus iedereen neemt zelf een flesje drinken en een lunchpakketje mee. Gelukkig is er nog wel gelegenheid voor een kop koffie of iets dergelijks in SHIP, is er een paviljoen op strand Heemskerk en zorgen wij voor een appeltje en de traditionele Sienna koek.

            Hoe laat we weer terug zijn bij ons startpunt is vooral afhankelijk van de tijd die we op de verschillende stops doorbrengen maar het zal waarschijnlijk tegen 18:00 uur zijn.

Corona

We organiseren de tour met de kennis van nu, medio augustus. Het kan natuurlijk zijn dat overheidsmaatregelen in verband met de corona pandemie de tour onmogelijk maken. In dat geval zullen we ons moeten conformeren aan die realiteit.

We gaan er van uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt en zich dus houdt aan o.a. de afstandsnormen.

Vanwege de Corona situatie beperken we het aantal deelnemers tot maximaal  ca. 20 personen.

Inschrijven en kosten

Meerijden kan door een mailtje aan [email protected] en € 15 over te maken op IBAN NL33TRIO 0784 8401 21 t.n.v. A. Dekker te Castricum

Tot slot

Iedereen rijdt mee op eigen risico.

Met Pedersen groet en graag tot zondag 6 september,

Merlen, Peter en Arie